FINCAS SANPO  és una empresa especialitzada i experimentada en la gestió i comercialització d'immobles, dedicada als seus clients amb la seva major atenció i dedicació, i amb un únic objectiu fonamental: aconseguir el major servei i eficàcia en la gestió immobiliària del dia a dia.

FINCAS SANPO és la selecció aplicable a tots els elements relacionats amb els immobles. Som una empresa innovadora, jove, amb experiència, efectiva i molt activa per poder oferir en tot moment el major èxit i benefici en les operacions o gestions encomanades i dutes a terme.

 

SERVEIS

 

Entre els serveis que oferim, destaquen els següents: 

 

Assessoria i gestió jurídica.

Gestió de finques en règim de Propietat Horitzontal (Comunitat de Propietaris).

Gestió de finques en règim de Propietat Vertical (arrendaments en Comunitat de Béns o persones físiques),

Contractació i comercialització de lloguers.

Gestió de compravenda.

Valoracions, estudis de mercat.

Tramitació d’herències.

Gestió davant organismes oficials i de serveis.

Tramitació de subvencions.

Promoció Inmobiliaria.

Tramitació de cèdules d’habitabilitat i certificats energètics.

Contractació d’assegurances.

Recerca de pressupostos econòmics, sense cap compromís per reformes o manteniments necessaris a la seva propietat o immoble.

Préstecs hipotecaris i personals amb les millors condicions.

 

Les Nostres Oficines

Carrer Sardenya nº 516 Local 3 Telèfon: 93.518.34.26